Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 8-16 hod.)
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů

 

Ochrana shromážděných a zpracováváných údajů je plně v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). Veškeré získané osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonných titulů, pro legitimní a jasně určené účely, a to pouze v nezbytném rozsahu a po dobu potřebnou k dosažení stanoveného účelu. Podrobnější informace, včetně kontaktních údajů, naleznete níže v textu.

 

Totožnost a kontaktní údaje správce:

EWD ELSTROEM s.r.o.

Sídlo: č.p. 69, 582 91 Nová Ves u Světlé
IČO: 27493318
Tel.: +420 739 175 573
E-mail: ewd@ewdel.cz

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ve všech záležitostech ohledně ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů:

 • e-mailem:

ewd@ewdel.cz

 • Písemně na adrese:

EWD ELSTROEM s.r.o.
Ing. Jiří Hora
č.p. 69, Nová Ves u Světlé
582 91

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

 • Osobní údaje, které nám sami poskytnete:
 • za účelem realizace objednávky: 
  identifikační údaje: jméno, příjmení, IČO, popř. název firmy
  kontaktní údaje: doručovací adresa nebo jiná kontaktní adresa, telefonní číslo,

e-mailová adresa

 • zřízení uživatelského účtu pro zjednodušení obchodování:

identifikační údaje: jméno, příjmení, IČO, popř. název firmy
kontaktní údaje: doručovací adresa nebo jiná kontaktní adresa, telefonní číslo,

e-mailová adresa

 

 • odesláním dotazu nebo kontaktního formuláře:
  jméno, příjmení, e-mailová adresa

 

 • Osobní údaje, které zpracováváme automaticky:
 • Při návštěvě webové stránky o Vás mohou být shromažďovány údaje, jakými jsou například: Vaše IP adresa, stránky, které jste navštívili na našem webu, datum a čas návštěvy, atd.
 • Cookies: využíváme dva typy cookies. Naše vlastní, které slouží přímo pro běh e-shopu. Ukládáme oblíbené produkty, produkty přidané do košíku nebo produkty v porovnání. Používáme také cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě e-shopu. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme, jsou anonymní.

 

Na základě jakého oprávnění a k jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

 • Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je:
 • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem osobních údajů, tj. námi

 

 • Účelem zpracování osobních údajů je:
 • Řádné vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem

 

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů. V prvé řadě tedy po dobu trvání smluvního vztahu, tj. po dobu poskytování záruky (24 měsíců). Dále osobní údaje zpracováváme jen v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění zákonných povinností.

 

Komu osobní údaje předáváme?

 • Golemos s.r.o.  - provozovatel našeho e-shopu 
 • společnost zajišťující platební styk
 • přepravní společnosti

 

Osobní údaje předáváme pouze zpracovatelům, kteří garantují vhodné záruky, náležité zajištění ochrany osobních údajů a při zpracování dodržují veškeré platné právní předpisy.

 

Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?


S Vašimi osobními údaji nakládáme vždy odpovědně a v souladu s platnými právními předpisy. Přijali jsme a udržujeme taková technická a organizační opatření, která zajišťují zamezení neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, jejich změny, zničení či ztráty, neoprávněných přenosů, jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jiného zneužití osobních údajů.

 

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k ochraně osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, pro jaké účely, po jakou dobu, komu tyto údaje předáváme a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Veškeré tyto informace byste měli nalézt v tomto dokumentu. Nebudete-li si jistí, můžete nás požádat o informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a případně požádat o přístup k těmto osobním údajům.

 

 • Právo opravu osobních údajů
 • Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom údaje bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili.

 

 • Právo na výmaz osobních údajů
 • V některých případech máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Jde o situace, kdy:
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný právní důvod, proč tyto údaje nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže Právo vznést námitku proti zpracování) a v rámci tohoto práva vyjde najevo, že v dané situaci převažuje Váš zájem nad naším oprávněným zájmem pro zpracování osobních údajů;
 • domníváte se, že osobní údaje jsou námi zpracovány protiprávně.

Vezměte, prosím, na vědomí, že toto právo se neuplatní, je-li zpracování dotčených osobních údajů nezbytné pro splnění naší právní povinnosti či určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

 

 • Právo na omezení zpracování
 • V některých případech máte možnost požadovat omezení zpracování, a to popíráte-li přesnost Vašich osobních údajů; domníváte se, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně; Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro stanovené účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků; nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování (viz níže Právo vznést námitku proti zpracování). Dojde-li k omezení zpracování Vašich osobních údajů, budou tyto moct být zpracovávány pouze s Vaším souhlasem (s výjimkou jejich uložení či zálohy).

 

 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Některé osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz výše „Na základě jakého oprávnění a k jakým účelům zpracováváme osobní údaje?“), proti takovému zpracování osobních údajů máte právo vznést námitku. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího. V ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

 

 • Právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

S žádostmi o uplatnění Vašeho práva se můžete kdykoli obracet na správce prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v záhlaví tohoto dokumentu / na pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2019

Informace pro zákazníky
Kde nás najdete

Kontakty
Zákaznická podpora
(Po-Pá, 8-16 hod.)
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz